Ergonomia pracy na stanowisku biurowym

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników do pracy biurowej powinien zdawać sobie sprawę z tego, jak istotną kwestią jest zapewnienie bezpiecznych warunków, które będą zapobiegały wypadkom przy pracy oraz ewentualnym chorobom zawodowym. Ergonomia pracy dotyczy oczywiście stanowisk o różnym charakterze, nie tylko biurowej. W jaki sposób stworzyć bezpieczne i komfortowe warunki do wykonywania pracy przy komputerze? Przede wszystkim należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z przepisów. Jeśli wszystkie elementy stanowiska są ustawione we właściwy sposób, wówczas zminimalizowane jest ryzyko, że wydarzy się coś niedobrego.

Ergonomia pracy na stanowisku biurowym

Prawo bardzo dokładnie precyzuje takie kwestie, jak ilość osób na metraż w pomieszczeniu, oświetlenie, odległości pomiędzy stanowiskami pracy, czy też wysokość ustawienia monitora ekranowego. Rolą pracodawcy jest zapewnienie właściwego i bezpiecznego fotela, który będzie regulowany i umożliwi dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Poza tym, istotne jest również to, czy pracownik ma do dyspozycji podnóżek, odpowiednio profilowaną podkładkę pod myszkę, czy też indywidualne oświetlenie na swoim biurku. Jeżeli warunki nie są właściwe, pracownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt pracodawcy oraz osobie, która odpowiada w firmie za kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowe udogodnienia dla pracowników

Pracodawca może również na inne sposoby dbać o to, aby osoby pracujące w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym nie traciły w ten sposób zdrowia. Bezwzględnie musi im zapewnić przerwy, zgodnie z prawem pracy. Poza tym, istnieje możliwość zamówienia masaży biurowych, czy też dofinansowania pracownikom zajęć sportowych i tak zwanych kart multisport, które umożliwiają korzystanie z różnego rodzaju obiektów sportowych. Bardzo popularne jest też zapewnienie dostępu do ćwiczeń online, z których pracownicy mogą wygodnie korzystać we własnym domu i dbać w ten sposób o swoją sprawność.